سلام اين جزوه در سه صفحه تنظيم شده است و کاملا به زبان ساده به مبحث اعداد پرداخته است.  

لينک دانلود 

فرمت : pdf

لطفا نظرات اصلاحی خود را در قسمت نظرات بنويسيد.


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، مطالب مفيد
برچسب‌ها: اعداد , عدد شمارشی , عدد ترتيبی , کنکور عربی , عربی 2 اعداد

تاريخ : جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 23:38 | نویسنده : حسن اسدی |
مترادف و متضاد در کتاب عربی ۱                             لينک دانلود از پيکو فايل

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۲ انسانی                   لينک دانلود از پيکو فايل

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۲ رياضی و تجربی         لينک دانلود از پيکو فايل

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۳ رياضی و تجربی         لينک دانلود از پيکو فايل


موضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش
برچسب‌ها: مترادف و متضاد , عربی 1 , عربی 2 انسانی , عربی2 رياضی و تجربی , عربی 3 رياضی و تجربی

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:31 | نویسنده : حسن اسدی |
عربی3 انسانی دبيرستان علامه امينی-بيست و دوم دی   دو درس اول+شش درس آخر 

 عربی 3 انسانی دبيرستان پارس-ششم دی                    دو درس اول+شش درس آخر   

عربی 4 انسانی دبيرستان پارس - ششم دی                    پنج درس اول

عربی 4 انسانی دبيرستان علامه امينی - هفتم دی            پنج درس اول

 عربی 1 دبيرستان ممتاز  - 1393نهم دی                           پنج درس اول

عربی 2 رياضی و تجربی دبيرستان پاسارگاد - نهم دی         پنج درس اول

عربی 2 رياضی و تجربی دبيرستان ممتاز - دهم دی             پنج درس اول

عربی 3 رياضی و تجربی دبيرستان ممتاز - دهم دی             سه درس اول 

عربی 3 انسانی دبيرستان بخارائی - سيزدهم دی               دو درس اول+شش درس آخر 

عربی 4 انسانی دبيرستان بخارائی - سيزدهم دی               پنج درس اول


موضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد
برچسب‌ها: سؤالات عربی , سؤال دی ماه عربی , سؤال نيمسال اول عربی , عربی دی ماه

تاريخ : سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ | 12:14 | نویسنده : حسن اسدی |
به درخواست راد مهر باغبان دو نمونه سوال عربی 2 دی ماه از همکاران بابلی و اصفهانی قرار دادم 

دانلود نمونه 1 

دانلود نمونه 2


موضوعات مرتبط: عربی 2 عمومی ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش
برچسب‌ها: سؤال عربی , عربی دی , عربی نوبت اول , نمونه سوال

تاريخ : جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ | 14:49 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ | 23:17 | نویسنده : حسن اسدی |
جزوه ای در شش صفحه که به طور کامل به مبحث معرب و مبنی و انواع اعراب پرداخته است حتما دانلود کنيد!

 

درس چهارم عربی پيش دانشگاهی :

اين درس شامل درس هشتم « عربی 1» - درس های دوم، سوم ، چهارم « عربی 2 عمومی » - درس های چهارم و پنجم « عربی 2 انسانی » به طور کامل و همراه با اشاراتی به درس های ديگر می باشد.

معرب و مبنی :

þ کلمات در زبان عربی با توجه به نقشی که می‌گيرند حرکت مناسب با آن را نيز می ‌پذيرند مثلاً وقتی کلمه‌ ای در مقامی مرفوعی قرار می‌گيرد حرکت مناسب با آن مقام يعنی ضمه را با جان و دل می ‌پذيرد و در مقام منصوبی مجبور است. فتحه را تحمل کند و در مقام مجروری که بدترين رتبه اعرابی است ذلت داشتن کسره را به اجبار تحمل می کند.

به کلمه المعلم درسه مثال زير توجه کنيد:

جاء الـمعلمُ

    رأيت الـمعلمَ

سَلَّمتُ علی الـمعلم

فاعل و مرفوع با ضمه ظاهري -اصلی

مفعول به و منصوب با فتحه ظاهري و اصلی

مجرور به حرف جر با کسره ظاهري و اصلی

 

لينک دانلود از پيکو فايل


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش
برچسب‌ها: جزوه عربی , معرب و مبنی , انواع اعراب , اعراب فرعی , اعراب تقديری

تاريخ : سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ | 21:57 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ | 23:59 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۳ | 1:33 | نویسنده : حسن اسدی |
              جهت استفاده ی دانش آموزان و همکاران عزيز

              عربی   1 - ارشاد                         عربی  1 - ممتاز

                      عربی 1 - فرهنگ و آموزش , قلم چی ,

                         عربی 2 انسانی - علامه امينی

      عربی 2 عمومی -  بخارائی          عربی 2 عمومی -  پارس

      عربی 2 عمومی - پاسارگاد             عربی 2 عمومی - ممتاز 


موضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، مطالب مفيد
برچسب‌ها: عربی خرداد , سؤالات عربی , سؤالات خرداد , عربی خرداد 92 , عربی 1

تاريخ : شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 23:21 | نویسنده : حسن اسدی |

درس ششم از عربی پيش دانشگاهی چاپ 91 و ما قبل که در چاپ 92 حذف شده است – درس های نهم و دهم از عربی 1 – درس هفتم  از عربی پيش دانشگاهی چاپ 91 و ما قبل که درس ششم چاپ جديد 92 می باشد -  درس های نهم و دهم از عربی 2 عمومی – درس های دهم و يازدهم و دوازدهم از عربی 2 انسانی

جمله فعليه و جمله اسميه:

جمله فعليه :

جمله‌ای که معمولاً از فعل وفاعل تشکيل می ‌شود مثل : جاء التلميذُ.

ارکان جمله فعليه در صورتی که فعل معلوم باشد

فعل + فاعل ( در صورتی که فعل لازم باشد.)      نَجَـحَ التلميذُ في الامتحان.

فعل + فاعل + مفعول به ( در صورتی که فعل متعدی باشد.)         کَتَبْتُ التمارينَ فـي الدفترِ.

فعل + فاعل + مفعول به + مفعول به دوم ( در صورتی که فعل متعدی به دو مفعول باشد. ) 

 أعطَيتُ الفقيـرَ درهماً. 

۱۴ صفحه مطالب مفيد و خواندنی از انواع جمله و نواسخ

حتما دانلود کنيد

لينک دانلود از پيکو فايل

 


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش
برچسب‌ها: نواسخ , کنکور عربی , انواع جمله , افعال دو مفعولی , لای ناسخه

تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ | 18:59 | نویسنده : حسن اسدی |
 

تمام تست ها از آزمون های کنکور سال های گذشته و يا تست های آزمون سنجش می باشد.

حتما دانلود کنيد !           تعداد سؤالات : ۲۵            وقت پاسخگويی : ۲۰ دقيقه

در صورت نياز به کليد سؤالات حتما يادداشت بگذاريد!

لينک دانلود سؤالات


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 2 عمومی ، مطالب مفيد
برچسب‌ها: عربی کنکور , تست عربی , تست عربی 2 , آزمون جامع عربی , تست سنجش

تاريخ : دوشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۳ | 15:16 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۹۲ | 16:43 | نویسنده : حسن اسدی |

اعراب فعل مضارع

درس پنجم عربی پيش دانشگاهی + درس های ششم و هفتم عربی دوم رياضی و تجربی + درس های ششم و هفتم عربی دوم انسانی

رفع : فعل مضارع در حالت عادی مرفوع می باشد. منظور از حالت عادی زمانی است که عوامل نصب و جزم بر سر فعل نباشد.

·                              يَذهبُ ç مرفوع با ضمه ظاهری اصلی ـ يَدعو مرفوع با ضمه مقدره ( تقديری )

·                              يذهبانِ ç (تمام فعل های مضارعی که پس از لام الفعل دو حرف دارند) مرفوع با ثبوت نون

·                              يَذهبنَ ç ( صيغه های جمع مؤنث « 6 و 12 » که پس از لام الفعل يک حرف دارند) محلاً مرفوع

·                               فعل مضارع متصل به نون تأکيد به صورت مباشر (بدون فاصله )

لينک دانلود از پيکو فايل


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 2/2 کاردانش
برچسب‌ها: عربی , اعراب فعل مضارع , مضارع منصوب , مضارع مرفوع , مضارع مجزوم

تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ | 0:38 | نویسنده : حسن اسدی |
دبيرستانی ها و کنکوری های عزيز!

هر آن چه درباره موصوف و صفت ، مضاف و مضاف إليه بايد بدانيد در اين فايل شش صفحه ای آورده ام ، حتما

دانلود کنيد و مرا از دعای خيرتان بهره مند سازيد.

 

لينک دانلود از پيکو فايل 


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش
برچسب‌ها: کنکور عربی , موصوف و صفت , مضاف و مضاف إليه , ترکيب وصفی , ترکيب اضافی

تاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ | 5:1 | نویسنده : حسن اسدی |

به نام خدا

جامد و مشتق

اين موضوع شامل درس های چهارم و پنجم از عربی 1 ، درس اول از عربی 2 انسانی  و درس دوم از عربی پيش دانشگاهی انسانی می باشد.

جامد : جامدها دودسته‌اند، برخی از آنها قدرت زايندگی ندارند و نمی توان از آنها مشتق ساخت. مثل: قلم، باب و ... چنين جامد هايی را فقط می ‌توان مثنی يا جمع بست به چنين جامدهايی جامد غير مصدری گفته می ‌شود.( شامل نام حيوانات ، بسياری از اشياء ، نام های غير عربی ، و برخی از نام های عربی)

حتما دانلود کنيد.

فرمت فايل :  PDF

                             لينک دانلود از پيکو فايل     

 


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش
برچسب‌ها: کنکور عربی , جامد ومشتق , عربی متوسطه , جزوه عربی , عربی 1

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 3:35 | نویسنده : حسن اسدی |
 

حتما دانلود کنيد!   همه ی فايل ها با فرمت  doc  و بسيار کم حجم است.

عربی سال اول دبیرستان                                      عربی سال دوم ریاضی و تجربی

عربی سال دوم انسانی                                        عربی سال سوم ریاضی و تجربی

عربی سال سوم انسانی                                       عربی سال چهارم انسانی - پیش دانشگاهی-

                                                                   


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش
برچسب‌ها: متن و ترجمه عربی , ترجمه عربی , ترجمه عربی دبیرستان , ترجمه عربی پیش دانشگاهی , ترجمه دروس عربی

تاريخ : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ | 22:41 | نویسنده : حسن اسدی |

معرفه و نکره (عمومی و اختصاصی ) :  اين موضوع درس های 6 و 7 عربی 1 – درس 2 عربی دوم رياضی و تجربی – درس 3 عربی دوم انسانی – درس سوم عربی پيش دانشگاهی را در بر می گيرد و به برخی از درس های ديگر هم اشارات ضمنی دارد:  

موضوع اين درس فقط مربوط به اسم‌ها می‌شود.  ازميان اسم‌ها شش گروه معرفه هستند.

1ـ اسم عَلَم (اسم خاص) : محمد، اصفهان، ايران، کرخه، دماوند، ...

توجه: الله اسم علم است – قرآن : اسم جنس و نکره است  القرآن : معرّف بأل

2ـ ضماير (متصل و منفصل)

الف. ضماير متصل مرفوعی : ضماير متصل به فعل هستد که از آنها با عنوان ضماير متصل فاعلی هم ياد می شود.

روش شناسايی اين ضماير:  1. در مضارع و امر اولين حرف پس از لام الفعل : يذهبونَ « واو» - اُخرُجوا « واو» - تذهبنَ « نون » - اِجلِسي « ي »     2. در ماضی ، پس از لام الفعل هر چه بماند : ضربتُم « تُم » - اسخرجتُنَّ « تُنَّ » البته بايد توجه داشت که « ت » در صيغه های 4 و 5 ماضی « ضربَت و ضربَتَا » علامت تأنيث می باشد و ضمير محسوب نمی شود و « ا » در صيغه ی 3 ماضی « ضَربُوا » الف زينت است و ضمير نيست.

توجه: قبل از تاء تأنيث در ماضی هميشه حرکت فتحه وجود دارد، اما اگر قبل از تاء ساکن باشد تاء حتما ضمير است. ضربَتْ « تاء تأنيث » - ضربْتَ « تاء ضمير »

ضماير متصل مرفوعی چه نقش هايی می گيرند :

*در فعل معلوم نقش فاعل دارند و مرفوعند : مثل « تُ » در « ذَهَبتُ »

* در فعل مـجهول نقش نائب فاعل دارند و مرفوعند: مثل « تُ » در « ضُرِبتُ »

* در افعال ناقصه نقش اسم افعال ناقصه را دارند و مرفوعند : مثل « تُ » در « کُنتُ »

 لينک دانلود قواعد کامل معرفه و نکره


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1/2 کاردانش
برچسب‌ها: عربی , قواعد عربی , معرفه و نکره , اسم موصول , ضمير فصل

تاريخ : شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ | 2:29 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ | 22:12 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ | 0:5 | نویسنده : حسن اسدی |

نکته1 : مهم ترین نکته هنگام ترجمه جملات ، توجّه به ویژگی های فعل از قبیل زمان و صیغه فعل ،

لازم و متعدی ، معلوم یا مجهول بودن ، می باشد .

نکته2 : در ترجمه ، به مفرد یا مثنی یا جمع بودن کلمات ، همچنین به اسم های اشاره به نزدیک یا اشاره به دور همچنین به ضمیر و مرجع آن توجّه شود .

نکته3 : اسم های اشاره مانند ( هولاء ، اولئک ، هذانِ . . . ) اگر قبل از اسم ( ال ) دار بیایند ،

 به صورت مفرد ، یعنی به صورت ( این ) یا ( آن ) ترجمه می شوند .           

مانند : هؤلاء الرِّجال : این مردان            هاتانِ الشَّجرَتانِ : این دو درخت

برای دريافت فايل روی اينجا کليک کنيد!


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش
برچسب‌ها: ترجمه عربی , کنکور عربی , نکات ترجمه , ترجمه کنکور , نکات ترجمه عربی

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:6 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 22:53 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:23 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 0:57 | نویسنده : حسن اسدی |
فرمت : doc

حجم : 39 کيلو بايت

لينک دانلود از پيکو فايل


موضوعات مرتبط: عربی 2 عمومی ، عربی 2/2 کاردانش
برچسب‌ها: عربی 2 , تمارين , درس دهم , پاسخ تمارين عربی

تاريخ : یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:29 | نویسنده : حسن اسدی |
حتماً دانلود کنيد!

نکات مهم قواعدی برای دانش آموزان و دبيران عزيز

فرمت: doc

تعداد صفحات :  11

سایز: 69  kb

لینک دانلود از پیکو فایل


موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش
برچسب‌ها: کنکور عربی , نکات عربی , قواعد عربی , عربی , آموزش عربی

تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ | 13:31 | نویسنده : حسن اسدی |
تاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 2:21 | نویسنده : حسن اسدی |

أعادَ علی : برای ... تکرار کرد

سَلَّمَ علی : بر ... سلام کرد

شَعَرَ بـ: احساس ...  کرد

اِنقَضَّ علی : به ... حمله کرد

رَحلَ إلی : به ... سفر کرد

أحَسَّ بـ : احساس ... کرد

تابَ علی : توبه ی ... را پذيرفت

رَغِبَ إلی : به ... مايل شد

قام بـِ : اقدام به ... نمود

ثار علی : بر ... شوريد

رغِبَ عن : از ... روی گرداند

قام علی : بر... استوار شد

رَنا إلی : به ... چشم دوخت

أعرضَ عن : از ... روی گرداند

ذهبَ بـ : بُرد

عَطَفَ علی: به ... محبت کرد

قُبِضَ علی :.... دستگير شد

جاء بـ : آورد

ألـحَقَ بـ: به ... ملـحق نمود

مَرَّ بـ : از کنار ... عبور کرد

خرجَ من : از ... خارج شد

أشارَ إلی: به ... اشاره کرد

وَجَّهَ إلی : به ... فرستاد

خرجَ إلی : به ... روانه شد

اِنقَلَبَ إلی: به ... بازگشت، رفت

أَمَرَ بـ : به ... فرمان داد

اِهتَمَّ بـ : به ... اهتمام ورزيد

بَلَّغَ عن : از جانبِ ... رساند

نَهَـی عن : از ... باز داشت

حصلَ علی : ... را به دست آورد

عَلِمَ بـ : ... را دانست

أجابَ عن : به ... پاسخ داد

وصلَ إلی : به ... رسيد

دافَعَ عن : از ... دفاع نمود

أشرَفَ علی: بر ... نظارت کرد

تَوَصّلَ إلی :به ... دست يافت، رسيد

 

تَغَلَّبَ علی : بر ... چيره شد

قَرُبَ مِن : به ... نزديک شد

 

تَقرَّبَ إلی: به ... نزديک شد، نزديکی جُست

اقترَبَ من : به ... نزديک شد

 

وَضَعَ عن: برداشت

اِبتعدَ عن : از ... دور شد

 

صَفَحَ عن : از ... گذشت کرد

أتَی بـ : ... را آورد

 

طَمَعَ بـ : به ... طمع کرد

ألَحَّ علی : بر ... اصرار کرد

 

قَنَعَ بـ : به ... قناعت کرد

أشفقَ علی : بر ... دل سوزاند

 

فازَ بـ : به ...  نايل شد

اِقترَنَ بـ : با ... همراه شد

 

فَضَّلَ علی : بر ... برتری داد

اِنتَفَعَ بـ : از ... سود برد

 

أنعَمَ علی : بر ... روزی کرد

تَحوَّل إلی : به ... تبديل شد

 

تَوَکَّل علی : بر ... توکّل کرد

تَخَلَّصَ من : از ... رهايی يافت

 

بَحَثَ عن :...را جست وجو کرد

تَعَوَّدَ علی : بر ... عادت کرد

 

فَتَّشَ عن: ...را جست وجو کرد

تَزَيَّنَ بـ : با ... آراسته شد

 

أحسَنَ إلی : به ... نيکی کرد

أقبَلَ علی : بر ... روی آورد

 

أساءَ إلی: به ... بدی کرد

جاد علی : بر ... بخشيد


موضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی)
برچسب‌ها: فعل و حرف جر , تأثير حروف جر در ترجمه فعل , فعل ها و حروف جر خاص آنها

تاريخ : یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ | 12:45 | نویسنده : حسن اسدی |

باسمه تعالی

سؤالات پر تکرار همکاران و دانش آمزان همراه با پاسخ

عـــــربـــــي  يـك

1-  نقش كلمه ي "السعادة " در " يا للسعادة " چيست ؟           ج : اين عبارت در تقدير بوده است " يا للسعادة لي " كه لام حرف جر و السعادة در لفظ مجرور به حرف جر مي باشد لكن به خاطر اينكه منادي است محلا منصوب و خود للسعادة متعلق به فعل محذوف است چون منادي خود فعلي در تقدير دارد .


موضوعات مرتبط: عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ | 22:47 | نویسنده : حسن اسدی |
التمرين الأول

1. سيئاتِ : مفعول به منصوب با کسره فرعی (جمع مؤنث سالم)                2. مصابيحَ: مجرور به حرف جر با فتحه فرعی ( غير منصرف )

3. أعلمَ: مجرور به حرف جر با فتحه فرعی ( غير منصرف )  / الشاکرينَ: مجرور به حرف جر با ياء فرعی (جمع مذکر سالم )

4. يوسُفَ: مجرور به حرف جر با فتحه فرعی ( غير منصرف )  / السائلينَ: مجرور به حرف جر با ياء فرعی (جمع مذکر سالم )


موضوعات مرتبط: عربی 2 عمومی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ | 1:29 | نویسنده : حسن اسدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.