شيوه نامه ی جشنواره ی الگوهای برتر تدريس

دبیران محترم استان قزوين پس از مطالعه دقيق شيوه نامه مقدمات لازم را برای شرکت در جشنواره فراهم نماييد.

 

لينک دانلود  موضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد

برچسب‌ها: جشنواره , الگوی برتر تدريس , شيوه نامه جشنواره , جشنواره عربی
[ سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:47 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

ترکيب وصفی و اضافی

دبيرستانی ها و کنکوری های عزيز!

هر آن چه درباره موصوف و صفت ، مضاف و مضاف إليه بايد بدانيد در اين فايل شش صفحه ای آورده ام ، حتما

دانلود کنيد و مرا از دعای خيرتان بهره مند سازيد.

 

لينک دانلود از پيکو فايل موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش

برچسب‌ها: کنکور عربی , موصوف و صفت , مضاف و مضاف إليه , ترکيب وصفی , ترکيب اضافی
[ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 5:1 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

قواعد کامل جامد و مشتق

به نام خدا

جامد و مشتق

اين موضوع شامل درس های چهارم و پنجم از عربی 1 ، درس اول از عربی 2 انسانی  و درس دوم از عربی پيش دانشگاهی انسانی می باشد.

جامد : جامدها دودسته‌اند، برخی از آنها قدرت زايندگی ندارند و نمی توان از آنها مشتق ساخت. مثل: قلم، باب و ... چنين جامد هايی را فقط می ‌توان مثنی يا جمع بست به چنين جامدهايی جامد غير مصدری گفته می ‌شود.( شامل نام حيوانات ، بسياری از اشياء ، نام های غير عربی ، و برخی از نام های عربی)

حتما دانلود کنيد.

فرمت فايل :  PDF

                             لينک دانلود از پيکو فايل     

 موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش

برچسب‌ها: کنکور عربی , جامد ومشتق , عربی متوسطه , جزوه عربی , عربی 1
[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 3:35 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

متن و ترجمه کامل کتاب های عربی متوسطه و پيش دانشگاهی

 

حتما دانلود کنيد!   همه ی فايل ها با فرمت  doc  و بسيار کم حجم است.

عربی سال اول دبیرستان                                      عربی سال دوم ریاضی و تجربی

عربی سال دوم انسانی                                        عربی سال سوم ریاضی و تجربی

عربی سال سوم انسانی                                       عربی سال چهارم انسانی - پیش دانشگاهی-

                                                                   موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش

برچسب‌ها: متن و ترجمه عربی , ترجمه عربی , ترجمه عربی دبیرستان , ترجمه عربی پیش دانشگاهی , ترجمه دروس عربی
[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:41 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

معرب و مبنی - انواع اعراب

جزوه ای در شش صفحه که به طور کامل به مبحث معرب و مبنی و انواع اعراب پرداخته است حتما دانلود کنيد!

درس چهارم عربی پيش دانشگاهی :

اين درس شامل درس هشتم « عربی 1» - درس های دوم، سوم ، چهارم « عربی 2 عمومی » - درس های چهارم و پنجم « عربی 2 انسانی » به طور کامل و همراه با اشاراتی به درس های ديگر می باشد.

معرب و مبنی :

þ کلمات در زبان عربی با توجه به نقشی که می‌گيرند حرکت مناسب با آن را نيز می ‌پذيرند مثلاً وقتی کلمه‌ ای در مقامی مرفوعی قرار می‌گيرد حرکت مناسب با آن مقام يعنی ضمه را با جان و دل می ‌پذيرد و در مقام منصوبی مجبور است. فتحه را تحمل کند و در مقام مجروری که بدترين رتبه اعرابی است ذلت داشتن کسره را به اجبار تحمل می کند.

به کلمه المعلم درسه مثال زير توجه کنيد:

جاء الـمعلمُ

    رأيت الـمعلمَ

سَلَّمتُ علی الـمعلم

فاعل و مرفوع با ضمه ظاهري -اصلی

مفعول به و منصوب با فتحه ظاهري و اصلی

مجرور به حرف جر با کسره ظاهري و اصلی

 

لينک دانلود از پيکو فايلموضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش

برچسب‌ها: جزوه عربی , معرب و مبنی , انواع اعراب , اعراب فرعی , اعراب تقديری
[ جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ ] [ 15:52 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

معرفه و نکره ( عربی عمومی و اختصاصی )

معرفه و نکره (عمومی و اختصاصی ) :  اين موضوع درس های 6 و 7 عربی 1 – درس 2 عربی دوم رياضی و تجربی – درس 3 عربی دوم انسانی – درس سوم عربی پيش دانشگاهی را در بر می گيرد و به برخی از درس های ديگر هم اشارات ضمنی دارد:  

موضوع اين درس فقط مربوط به اسم‌ها می‌شود.  ازميان اسم‌ها شش گروه معرفه هستند.

1ـ اسم عَلَم (اسم خاص) : محمد، اصفهان، ايران، کرخه، دماوند، ...

توجه: الله اسم علم است – قرآن : اسم جنس و نکره است  القرآن : معرّف بأل

2ـ ضماير (متصل و منفصل)

الف. ضماير متصل مرفوعی : ضماير متصل به فعل هستد که از آنها با عنوان ضماير متصل فاعلی هم ياد می شود.

روش شناسايی اين ضماير:  1. در مضارع و امر اولين حرف پس از لام الفعل : يذهبونَ « واو» - اُخرُجوا « واو» - تذهبنَ « نون » - اِجلِسي « ي »     2. در ماضی ، پس از لام الفعل هر چه بماند : ضربتُم « تُم » - اسخرجتُنَّ « تُنَّ » البته بايد توجه داشت که « ت » در صيغه های 4 و 5 ماضی « ضربَت و ضربَتَا » علامت تأنيث می باشد و ضمير محسوب نمی شود و « ا » در صيغه ی 3 ماضی « ضَربُوا » الف زينت است و ضمير نيست.

توجه: قبل از تاء تأنيث در ماضی هميشه حرکت فتحه وجود دارد، اما اگر قبل از تاء ساکن باشد تاء حتما ضمير است. ضربَتْ « تاء تأنيث » - ضربْتَ « تاء ضمير »

ضماير متصل مرفوعی چه نقش هايی می گيرند :

*در فعل معلوم نقش فاعل دارند و مرفوعند : مثل « تُ » در « ذَهَبتُ »

* در فعل مـجهول نقش نائب فاعل دارند و مرفوعند: مثل « تُ » در « ضُرِبتُ »

* در افعال ناقصه نقش اسم افعال ناقصه را دارند و مرفوعند : مثل « تُ » در « کُنتُ »

 لينک دانلود قواعد کامل معرفه و نکرهموضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1/2 کاردانش

برچسب‌ها: عربی , قواعد عربی , معرفه و نکره , اسم موصول , ضمير فصل
[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ ] [ 2:29 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

بارم بندی عربی دبیرستان - پیش دانشگاهی - کار دانش - فنی و حرفه ای

[ چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:12 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

تست عربی 2 عمومی - قلم چی

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 0:5 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

نکات ترجمه عربی در کنکور و امتحانات نهائی - ويرايش شده

نکته1 : مهم ترین نکته هنگام ترجمه جملات ، توجّه به ویژگی های فعل از قبیل زمان و صیغه فعل ،

لازم و متعدی ، معلوم یا مجهول بودن ، می باشد .

نکته2 : در ترجمه ، به مفرد یا مثنی یا جمع بودن کلمات ، همچنین به اسم های اشاره به نزدیک یا اشاره به دور همچنین به ضمیر و مرجع آن توجّه شود .

نکته3 : اسم های اشاره مانند ( هولاء ، اولئک ، هذانِ . . . ) اگر قبل از اسم ( ال ) دار بیایند ،

 به صورت مفرد ، یعنی به صورت ( این ) یا ( آن ) ترجمه می شوند .           

مانند : هؤلاء الرِّجال : این مردان            هاتانِ الشَّجرَتانِ : این دو درخت

برای دريافت فايل روی اينجا کليک کنيد!موضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش

برچسب‌ها: ترجمه عربی , کنکور عربی , نکات ترجمه , ترجمه کنکور , نکات ترجمه عربی
[ چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۲ ] [ 13:6 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

هفده تست از مبحث فعل مجهول همراه با کليد

[ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 22:53 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

سه نمونه سؤال از عربی 2 رياضی و تجربی - خرداد ماه

[ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19:23 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

بارم بندی درس عربی در امتحانات دی - خرداد - شهريور

[ جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 0:57 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

پاسخ تمارين درس دهم عربی 2 رياضی و تجربی

فرمت : doc

حجم : 39 کيلو بايت

لينک دانلود از پيکو فايلموضوعات مرتبط: عربی 2 عمومی ، عربی 2/2 کاردانش

برچسب‌ها: عربی 2 , تمارين , درس دهم , پاسخ تمارين عربی
[ یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 17:29 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

مترادف و متضاد در کتاب های عربی دبيرستان

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۱                             لينک دانلود از پيکو فايل

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۲ انسانی                   لينک دانلود از پيکو فايل

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۲ رياضی و تجربی         لينک دانلود از پيکو فايل

مترادف و متضاد در کتاب عربی ۳ رياضی و تجربی         لينک دانلود از پيکو فايلموضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش

برچسب‌ها: مترادف و متضاد , عربی 1 , عربی 2 انسانی , عربی2 رياضی و تجربی , عربی 3 رياضی و تجربی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 23:18 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

مختصر و مفيد 1

حتماً دانلود کنيد!

نکات مهم قواعدی برای دانش آموزان و دبيران عزيز

فرمت: doc

تعداد صفحات :  11

سایز: 69  kb

لینک دانلود از پیکو فایلموضوعات مرتبط: کنکور عربی ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، مطالب مفيد ، عربی 1/2 کاردانش

برچسب‌ها: کنکور عربی , نکات عربی , قواعد عربی , عربی , آموزش عربی
[ جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 13:31 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

موارد تحليل صرفی اسم ، فعل و حرف

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 2:21 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

برخی از فعل ها و حروف جر مخصوص آنها - 4/1/1392 - 12:45

أعادَ علی : برای ... تکرار کرد

سَلَّمَ علی : بر ... سلام کرد

شَعَرَ بـ: احساس ...  کرد

اِنقَضَّ علی : به ... حمله کرد

رَحلَ إلی : به ... سفر کرد

أحَسَّ بـ : احساس ... کرد

تابَ علی : توبه ی ... را پذيرفت

رَغِبَ إلی : به ... مايل شد

قام بـِ : اقدام به ... نمود

ثار علی : بر ... شوريد

رغِبَ عن : از ... روی گرداند

قام علی : بر... استوار شد

رَنا إلی : به ... چشم دوخت

أعرضَ عن : از ... روی گرداند

ذهبَ بـ : بُرد

عَطَفَ علی: به ... محبت کرد

قُبِضَ علی :.... دستگير شد

جاء بـ : آورد

ألـحَقَ بـ: به ... ملـحق نمود

مَرَّ بـ : از کنار ... عبور کرد

خرجَ من : از ... خارج شد

أشارَ إلی: به ... اشاره کرد

وَجَّهَ إلی : به ... فرستاد

خرجَ إلی : به ... روانه شد

اِنقَلَبَ إلی: به ... بازگشت، رفت

أَمَرَ بـ : به ... فرمان داد

اِهتَمَّ بـ : به ... اهتمام ورزيد

بَلَّغَ عن : از جانبِ ... رساند

نَهَـی عن : از ... باز داشت

حصلَ علی : ... را به دست آورد

عَلِمَ بـ : ... را دانست

أجابَ عن : به ... پاسخ داد

وصلَ إلی : به ... رسيد

دافَعَ عن : از ... دفاع نمود

أشرَفَ علی: بر ... نظارت کرد

تَوَصّلَ إلی :به ... دست يافت، رسيد

 

تَغَلَّبَ علی : بر ... چيره شد

قَرُبَ مِن : به ... نزديک شد

 

تَقرَّبَ إلی: به ... نزديک شد، نزديکی جُست

اقترَبَ من : به ... نزديک شد

 

وَضَعَ عن: برداشت

اِبتعدَ عن : از ... دور شد

 

صَفَحَ عن : از ... گذشت کرد

أتَی بـ : ... را آورد

 

طَمَعَ بـ : به ... طمع کرد

ألَحَّ علی : بر ... اصرار کرد

 

قَنَعَ بـ : به ... قناعت کرد

أشفقَ علی : بر ... دل سوزاند

 

فازَ بـ : به ...  نايل شد

اِقترَنَ بـ : با ... همراه شد

 

فَضَّلَ علی : بر ... برتری داد

اِنتَفَعَ بـ : از ... سود برد

 

أنعَمَ علی : بر ... روزی کرد

تَحوَّل إلی : به ... تبديل شد

 

تَوَکَّل علی : بر ... توکّل کرد

تَخَلَّصَ من : از ... رهايی يافت

 

بَحَثَ عن :...را جست وجو کرد

تَعَوَّدَ علی : بر ... عادت کرد

 

فَتَّشَ عن: ...را جست وجو کرد

تَزَيَّنَ بـ : با ... آراسته شد

 

أحسَنَ إلی : به ... نيکی کرد

أقبَلَ علی : بر ... روی آورد

 

أساءَ إلی: به ... بدی کرد

جاد علی : بر ... بخشيدموضوعات مرتبط: عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی)

برچسب‌ها: فعل و حرف جر , تأثير حروف جر در ترجمه فعل , فعل ها و حروف جر خاص آنها
[ یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:45 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

سؤالات پر تکرار همکاران و دانش آمزان همراه با پاسخ

باسمه تعالی

سؤالات پر تکرار همکاران و دانش آمزان همراه با پاسخ

عـــــربـــــي  يـك

1-  نقش كلمه ي "السعادة " در " يا للسعادة " چيست ؟           ج : اين عبارت در تقدير بوده است " يا للسعادة لي " كه لام حرف جر و السعادة در لفظ مجرور به حرف جر مي باشد لكن به خاطر اينكه منادي است محلا منصوب و خود للسعادة متعلق به فعل محذوف است چون منادي خود فعلي در تقدير دارد .موضوعات مرتبط: عربی 4 انسانی ( پیش دانشگاهی) ، عربی 1 ، عربی 2 عمومی ، عربی 2 انسانی ، عربی 3 عمومی ، عربی 3 انسانی ، عربی 1/2 کاردانش ، عربی 2/2 کاردانش

ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:47 ] [ حسن اسدی ]
[ ]

پاسخ تمارين درس سوم عربی 2 رياضی و تجربی

التمرين الأول

1. سيئاتِ : مفعول به منصوب با کسره فرعی (جمع مؤنث سالم)                2. مصابيحَ: مجرور به حرف جر با فتحه فرعی ( غير منصرف )

3. أعلمَ: مجرور به حرف جر با فتحه فرعی ( غير منصرف )  / الشاکرينَ: مجرور به حرف جر با ياء فرعی (جمع مذکر سالم )

4. يوسُفَ: مجرور به حرف جر با فتحه فرعی ( غير منصرف )  / السائلينَ: مجرور به حرف جر با ياء فرعی (جمع مذکر سالم )موضوعات مرتبط: عربی 2 عمومی

ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ ] [ 1:29 ] [ حسن اسدی ]
[ ]